• خانه
  • /
  • دوره های آموزشی

عنوان دوره

Mitel Phone System

User Guide


کد دوره

user


پیش نیاز دوره : -

عنوان دوره

MiCC –Contact Center solution

(configuration and Reporting)


کد دوره

LICC


پیش نیاز دوره : LMN1

عنوان دوره

MN3300 System Administration and Maintenance

(Hardware Overview and Configuration)


کد دوره

LMN1


پیش نیاز دوره : LVIP

عنوان دوره

MN3300 System Administration and Maintenance

(Advanced)کد دوره

LMN2


پیش نیاز دوره : LMN1عنوان دوره

Mitel Phone System

User Guideکد دوره

user


پیش نیاز دوره : -

عنوان دوره

TDA/TDE Series System


کد دوره

LTDA


پیش نیاز دوره : LVIP

عنوان دوره

NS Series System


کد دوره

LNS1


پیش نیاز دوره : LVIP

عنوان دوره

TDA/TDE Series System


کد دوره

LTDE


پیش نیاز دوره : LTDAعنوان دوره

Alcatel-Lucent OmniPCX


کد دوره

LCCS


پیش نیاز دوره : LOXE

عنوان دوره

Alcatel–Lucent OXE


کد دوره

LOXE


پیش نیاز دوره : LVIP

عنوان دوره

Alcatel–Lucent OXE


کد دوره

LAD2


پیش نیاز دوره : LOXE

عنوان دوره

Alcatel-Lucent OXE


کد دوره

LONE


پیش نیاز دوره : LOXE