ما هستیم عالی هوشمند سریع

Vocalcom Contact Center Solution 

شرکت ووکالکام ارائه دهنده یک راهکار جامع یکپارچه در خصوص مرکز پیام می  باشد .

اتصال این راهکار به  مراکز تماس با استفاده از سیستم های سلف سرویس ، ساده ، کارآمد و در دسترس فرآیندهای پاسخگویی را بهینه نموده و رضایتمندی مشتری را از سرعت خدمت ارتقا دهد . این راهکار  یک پلتفرم چندکاربردی بوده که می تواند به شما در رسیدن به سطوح جدید بهره وری و بهره وری عملیاتی در حین ایجاد رابطه مستقیم سرویس بیشتر با هر مشتری کمک کند.

ما هستیم عالی هوشمند سریع