معرفی شبکه PSTN

شبکه عمومی سوئیچ های تلفنی یا همان PSTN از اواخر دهه های 1800 میلادی و بر اساس ابداع آقای گراهام بل ایجاد گردید . همانطور که از اسم این شبکه پیداست ،تمام زیر ساخت ارتباطات تلفنی را فراهم نموده است . در سالهای نخستین، در شکل سنتی این شبکه با زیرساخت کابل مسی همه نقاط مخابراتی را در سطح جهان به هم متصل نمود .

ساختار شبکه PSTN

این شبکه به صورت سلسله مراتبی و با توپولوژی ستاره طراحی شده است . در این شبکه بزرگ نقاطی به عنوان هسته ارتباطات در نظر گرفته می شود و این نقاط در تمام دنیا به هم وصل شده و عملیات روتینگ تماسها در این نقاط صورت می گیرد . سپس از هر نقطه مرکزی به نقاط فرعی که می تواند شامل محله ها و منطقه های شهری باشد ارتباطی فراهم شده و از آنها به سمت خانه ها و کاربران نهایی نیز ارتباط برقرار گردیده است .

امروزه این شبکه از حالت سنتی خارج شده و با استفاده از تکنولوژی های دیجیتال و جایگزین کردن فیبرنوری به جای سیم های مسی به سمت ارتباطات مبتنی بر IP  در حال تغییر است . به گونه ایی که در اکثر کشورهای پیشرفته استفاده از شبکه صد درصد دیجیتال چشم انداز سال 2025 می باشد .

PSTN (public switched telephone network)