آخرین ورژن نرم افزاری کمپانی Mitel شامل MiVoice Business Release 9 در سال 2018 معرفی گردیده و مشتریان این محصول ، امکان بروز رسانی به ورژن 9 را داشته که امکانات جدیدی را برای آنها فراهم می نماید.

لازمه بروزرسانی نرم افزارهای ورژن قدیم، خرید Software Assurance های مربوطه می باشد.