مرکز آموزش شرکت زیرا

شرکت زیرا ، با برگزاری موفق و رضایت بخش بیش از ده هزار ساعت آموزش دوره های تخصصی و عمومی در رشته های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات و تکنولوژی سوئیچ های مخابراتی ،بازوی توسعه دانش در بیش از سه دهه می باشد .
این شرکت ضمن ارتقاء کمی و کیفی خدمات پس از فروش خود ، در بحث آموزش اقدام به برگزاری دوره های تخصصی برندهای مختلف نموده است . گروه توسعه و تحقیق و آموزش این شرکت طی مطالعه و امکان سنجی جامعه و با هدف پيشرو بودن در آموزش، دوره های جدید بر مبنای نیاز صنعت کشور را پی ریزی نموده است .