تقویم آموزشی مرکز آموزش  شرکت زیرا

 

 زمان برگزاری دوره های تخصصی مرکز آموزش شرکت زیرا که در آبان ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود ، به شرح زیر می باشد.

فایل PDF دوره های آموزشی این مرکز را نیز می توانید از اینجا دریافت نمایید .

فرم پیش ثبت نام 

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید