تقویم آموزشی مرکز آموزش  شرکت زیرا

 

 زمان برگزاری دوره های تخصصی مرکز آموزش شرکت زیرا که در بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود ، به شرح زیر می باشد.

دوره های تخصصی در حال ثبت نام به شرح زیر می باشد :

Skype for Business

Skype for Business 2019 – Core Solutions

برگزاری دوره تخصصی Skype for Business 2019 – Core Solutions شروع دوره : ۲۰ بهمن ماه ۹۸ مرکز آموزش شرکت زیرا،

Mitel 3300 ICP Basic Installation and Maintenance Course

برگزاری دوره تخصصی مدیریت و برنامه ریزی کنترلر مایتل شروع دوره : ۲۷ بهمن ماه ۹۸ مرکز آموزش شرکت زیرا،نماینده

Alcatel-Lucent OXE (Admin1) Training Course 

برگزاری دوره تخصصی مدیریت و برنامه ریزی سوئیچ آلکاتل شروع دوره : ۶ بهمن ماه ۹۸ مرکز آموزش شرکت زیرا،نماینده

فرم پیش ثبت نام