تقویم آموزشی مرکز آموزش  شرکت زیرا

 

 زمان برگزاری دوره های تخصصی مرکز آموزش شرکت زیرا که در اسفندماه 1398 برگزار می شود ، به شرح زیر می باشد.

دوره های تخصصی در حال ثبت نام به شرح زیر می باشد :

Alcatel-Lucent OXE (Admin1) Training Course 

برگزاری دوره تخصصی مدیریت و برنامه ریزی سوئیچ آلکاتل شروع دوره : 16 تیرماه 1399 مرکز آموزش شرکت زیرا،نماینده مایتل
2019/11/10 نظرات غیر فعال هستند لایک

Mitel 3300 ICP Basic Installation and Maintenance Course

برگزاری دوره تخصصی مدیریت و برنامه ریزی کنترلر مایتل شروع دوره : 23 تیرماه 1399 مرکز آموزش شرکت زیرا،نماینده مایتل
2019/11/05 نظرات غیر فعال هستند لایک

Panasonic TDA/TDE Series (Admin1) Training Course 

برگزاری دوره تخصصی آشنایی با سانترال پاناسونیک شروع دوره : 1 تیرماه 1399 مرکز آموزش شرکت زیرا، دوره آموزشی آشنایی
2019/11/10 نظرات غیر فعال هستند لایک

فرم پیش ثبت نام