در دنیای مدرن امروز ،شرکت مایتل با کمک گرفتن از تکنولوژی های نوین، کسب و کار شما را در راستای تحولات دیجیتالی به سمت جلو هدایت می کند . از طرفی یکپارچه نمودن تمامی ابزارهای ارتباطی، مدیریت ارتباطات شما را تسهیل نموده است . مایتل در رویکرد جدید خود ،ضمن گسترش نوآوری، یک معماری ساده را تامین نموده است . 

شرکت زیرا ،نماینده مایتل در ایران با پیاده سازی راهکارهای به روز مایتل در دیتاسنترهای امن و پایدار ایرانی مانند شرکت سفیرآبی آرام به عنوان یک تسهیل کننده ، کسب و کار شما را با دنیای مدرن و دیجیتالی امروز همراه می کند . 

Mitel’s architectural approach delivers simplicity while extending innovation.

The emerging technologies that support your digital transformation can now integrate into your call control platform protecting the investments you make today by providing seamless connectors into the future.

CloudLink Simplifies and Extends Innovation