پایه و اساس یک سیستم تلفن موفقیت آمیز برای شرکت های متوسط ​​، بزرگ و بسیار بزرگ است.
سازمان های امروزی می خواهند ضمن اینکه به کارمندان انعطاف پذیری بیشتری را در نحوه کار ارائه می دهند ، 
پاسخگویی به تجارت را بهبود بخشند. 
سرور ارتباطات سازمانی OmniPCX (CS) به کارمندان کمک می کند تا در زمان واقعی با هر مکان خود ارتباط برقرار کنند 
و تماس های تجاری باکیفیت با همکاران و مشتریان خود برقرار کنند.

سازمان ها می توانند OmniPCX Enterprise CS را به سرویس ابری Alcatel-Lucent Rainbow Rain متصل کنند. 
برنامه همکاری با تلفن همراه Rainbow همراه و همرنگ ایده آل برای تلفن های تجاری است و به کارکنان کمک می کند تا سریعتر و بهتر به درخواست های تجاری پاسخ دهند.
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/n-to-s/omnipcx-enterprise-communication-server-datasheet-en.pdf